Navigation: MUSICAL INSTRUMENTS
MUSICAL INSTRUMENTS

 

 


 BAZI TÜRK HALK MÜZİK ALETLERİ

Türk Halk Çalgıları genel olarak Telli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar olmak üzere dörde ayrılır…

Bağlama: Telli bir halk müzik aletidir. Yörelere ve ebatlarına gore farklı isimlerle de tanınır. 

Kemençe: Yaylı bir halk müzik aletidir. Karadeniz Bölgesi’nin müzik aletidir. Kemençenin üç teli vardır. En incesi çeliktir ve zil adını alır. Zil burada en ince anlamda kullanılmıştır. Orta tel bağırsaktır ve sağır adını alır, en kalını yine bağırsaktır ve adı bom’dur.

Gövdesinden hariç bir de yay’ı vardır. Yay’ın telleri ise at kuyruğundandır.

 Zurna: Üflemeli halk müzik aletidir. Çıkardığı sesin şiddetli olması dolayısı ile genellikle açık alanlarda, köy düğünlerinde, halk oyunlarında ve benzeri etkinliklerde çalınır.

Kaval: Üflemeli bir Türk halk çalgısı olan kaval, günümüzde halk müziğinin önemli bir enstrümanı olarak kullanılmaktadır.

Ney: Üflemeli halk müzik aletidir. Bilhassa dini ve klasik musikinin icrasında önemli yeri vardır. Ney üfleyenlere ‘‘neyzen’’ veya ‘‘nayi’’ denir.

  Ud: Yüzyıllardır kullanılmasına ud için binlerce eser yazılmasına rağmen hala melodik zenginliğini korumaktadır. Ud uzunca bir zamanda sabır ve azimli bir çalışma ile öğrenilebilir.

Darbuka: Vurmalı bir halm müzik aletidir. Genellikle bir tarafı geniş, diğer tarafı dar bir boru görünümündeki çalgıda, hayvan derisi ve son zamanlarda ise çoğunlukla sentetik deri kullanılmaktadır. Deri bir kasnağa gerilir ve vidalar yardımıyla gerdirilerek ton sağlanır. Bu çalgının gövdesi üzerine, çeşitli yöre ve kültürel yapıya uygun süslemeler de yapılmış ve günümüzde de devam etmektedir.Offer of the Day
Products we have chosen